කිරිබත්ගොඩින් රත්තරං ආයෝජනයක්

Published by Nanayakkara 01 Dec 14:05 pm Kiribathgoda, Gampaha

Rs 50,000,000

කිරිබත්ගොඩින් රත්තරං ආයෝජනයක් අවසන් වරට ලැබෙන අවස්ථාවක් ,,,,,,,
කිරිබත්ගොඩ ජනාකීර්ණ ස්ථානයක පිහිටි පර්චස් 1.98 ප්‍රමාණයේ දැනට ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යන වායු සමණය කර ඇති දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල (වර්ග අඩ් 210×2=420) ඉක්මනින් විකිණීමට .... නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ප්‍රධාන පෙලේ නාමයක් දරා ඇති විශාල ව්‍යාපාරයක් අසල නගරයේ උපරිම මට්ටමෙි පහසුකම් සහිතයි

Price:-500 lks
price Negotiable after inspection
GENUINE BUYERS ONLY,,,,,,,,,
NO BROKERS
Pls call me for more details .
0766437630
0727565655

Contact

Commercial Buildings
Property type: Building
For Sell
Kiribathgoda, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on winwin.lk

Post your ad now